Praca w Polsce dla obywateli Ukrainy

Opublikowano: 1 rok 10 miesięcy temu  |  Udostępnij tego posta na  Autor: admin

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jeszcze nigdy nie było tak proste. Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie powiatowego urzędu pracy w formie zgłoszenia. W przypadku gdy pracodawcą jest firma trzeba podać jej nazwę, siedzibę, dane kontaktowe oraz numery identyfikacyjne NIP i REGON. Jeśli pracodawcą jest to osoba fizyczna - numer PESEL. W przypadku agencji zatrudnienia świadczącej usługi pracy tymczasowej - dodatkowo numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. W zgłoszeniu należy umieścić dane osobowe cudzoziemca (imię i nazwisko, obywatelstwo, płeć, datę urodzenia, rodzaj numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość i państwo w którym go wydano). Pracodawca który zatrudnia pracownika z Ukrainy musi zawrzeć z nim pisemną umowę i określić rodzaj wykonywanej pracy lub stanowisko oraz wskazać miejsce jej wykonywania. Kolejną niezbędną czynnością jaką musi wykonać pracodawca jest zgłoszenie pracownika, w ciągu siedmiu dni od podjęcia przez niego pracy do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń zdrowotnych.

Pracownicy chcący zatrudnić obywatela Ukrainy mogą bezpłatnie zgłosić swoją ofertę w jednym Powiatowym Urzędzie Pracy lub zamieścić ogłoszenie o pracę w jednym z serwisów z ofertami pracy, np.: WebJobs.pl.

Więcej informacji dotyczących sposobów składania ofert pracy do urzędów pracy i zatrudnienia obywateli Ukrainy można uzyskać dzwoniąc na infolinię uruchomioną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem 22 245 61 05.