Kierownik budowy

Dodano: 2 tygodnie 1 dzień temu  |  Wyświetleń: 47
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę
Wymiar pracy:
Pełny etat
Stanowisko:
Kierownik / Koordynator
Tryb pracy:
Praca mobilna
Forma rekrutacji:
Rekrutacja tradycyjna
Wynagrodzenie:
od 8000 zł /mies. brutto
Wymagania:
Znajomość języków obcych, Doświadczenie zawodowe, Prawo jazdy Kat. B
Firma Business Bridge Group Sp. z o.o. jest profesjonalną agencją rekrutacyjną. Współpracujemy z firmami w zakresie poszukiwania najlepszych specjalistów i menedżerów na terenie całej Polski i UE, dbając przy tym o zapewnienie satysfakcjonującej pracy kandydatom.

Obecnie poszukujemy dla naszego Klienta – firmy świadczącej usługi instalacyjno-budowlane – osoby do pracy, na stanowisku:

Kierownik budowy
Miejsce pracy: ok. Wrocławia

Jakie będą Twoje zadania na tym stanowisku pracy:
• nadzorowanie i koordynowanie budowy,
• przestrzeganie i kontrolowanie harmonogramu robót i budżetu inwestycyjnego,
• nadzór nad dokumentacją powykonawczą i odbiorową,
• przeprowadzanie oraz koordynowanie procesów wyboru podwykonawców, dostawców, projektantów i innych zespołów technicznych,
• kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu,
• koordynowanie sporządzania zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług koniecznych do realizacji prac budowlanych,
• prowadzenie odbiorów zgodnie z normami jakościowymi,
• opracowywanie raportów,
• wdrażanie i kontrolowanie działań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie robót budowlanych.

Poszukujemy właśnie Ciebie, jeśli:
• posiadasz kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• posiadasz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie min. B1,
• posiadasz wykształcenie wyższe na kierunku: Budownictwo,
• posiadasz praktyczną znajomość prawa budowlanego, norm technicznych, a także przepisów prawa niezbędnych do realizacji robót budowlanych,
• jesteś komunikatywny i z łatwością nawiązujesz nowe kontakty,
• jesteś zaznajomiony z programem AutoCAD,
• cechuje Cię doskonała organizacja pracy, fachowość, systematyczność, odpowiedzialność, odporność na stres,
• jesteś zaangażowany i dyspozycyjny,
• posiadasz prawo jazdy kat. B

Pracodawca oferuje:
• atrakcyjne wynagrodzenie i niezbędne narzędzia pracy,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę B2B,
• pracę w międzynarodowym środowisku,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Posiadamy certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy nr 5355. Wstępną selekcję kandydatów przeprowadzamy na podstawie przysłanych do nas CV. Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami, udzielamy bardziej szczegółowych informacji dot. stanowiska pracy, a także informujemy o dalszym procesie rekrutacji.
W związku z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o dopisanie w treści CV poniższych klauzul, w przypadku nadesłanych aplikacji bez naszych klauzul, Państwa kandydatura zostanie automatycznie odrzucona, a przesłana aplikacja zostanie usunięta:

"Klauzula Zgody"
Prosimy o podanie w tytule wiadomości nazwy stanowiska oraz dopisanie w treści CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w moim CV, przez firmę Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-205) przy ul. Legnickiej 65/1, do celów związanych z procesem rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Wyrażam również zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia w dowolnym momencie."
"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej 65/1.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem ul. Legnicka 65/1, 54-510 Wrocław.
3. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO), wyłącznie w celu przedstawienia ofert zatrudnienia, a także przeprowadzania aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będę Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacyjnych. O fakcie przekazania Pana/Pani danych osobowych do Klienta Administratora, będziemy każdorazowo Pana/Panią informować. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacyjnych, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy).
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych do momentu odwołania przez Pana/Panią zgody do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych i żądania ich usunięcia.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
·żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
·cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
·wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jednakże brak ich podania i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych z Pana/Pani udziałem.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu dokonywania profilowania, w tym do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Oferta od firmy
"BUSINESS BRIDGE GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ulica:
ul. Legnicka 65/1
Kod pocztowy:
54-205
Miasto:
NIP:
8942960276
REGON:
020842769
Reklama:
  • konto firmowe